Obrona przeciwawaryjna

Symulator obrony przeciwawaryjnej HOMAR.OPA przeznaczony jest do teoretycznego i praktycznego przygotowania załóg jednostek Marynarki Wojennej (kursantów) w zakresie prowadzenia walki z wodą i pożarami na okręcie. Jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na szkolenie personelu w zakresie prowadzenia walki z zagrożeniami powodowanymi przez ogień i wodę. Opiera się on na typowych rozwiązaniach stosowanych w NATO, których celem jest gaszenie pożarów oraz tamowanie wszelkiego rodzaju wycieków.

Cechy fizyczne

Symulator bazuje na typowych rozwiązaniach spotykanych w marynarce wojennej i okrętach NATO.

Symulator składa się z szeregu autonomicznych stanowisk z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na realizację zadań przez szkolonych w grupach pod kontrolą instruktora. Posiada on przy tym modułową konstrukcję, dzięki czemu możliwe jest skonstruowanie na jego bazie konfiguracji o dowolnej liczbie stanowisk ćwiczących.

Sterowanie pracą symulatora oraz nadzorowanie procesu przebiegu szkolenia odbywa się na stanowisku instruktora. Znajduje się tutaj aplikacja pozwalająca wstępnie zdefiniować sytuację treningową oraz przydzielić zadania poszczególnym stanowiskom. Instruktor z pośród dostępnych stanowisk może stworzyć dowolną liczbę drużyn OPA i każdej z nich przydzielić zadania do wykonania. Drużyny mogą współpracować w ramach tej samej wirtualnej lokalizacji lub też być podzielone pomiędzy niezależne obiekty i realizować zupełnie inne zadania. Tworząc nowe wirtualne sceny instruktor może je skonfigurować pod względem dostępności poszczególnych typów urządzeń i narzędzi OPA. W ten sposób może on stworzyć scenariusze zadaniowe o różnym stopniu trudności. Ponadto istnieje możliwość zmiany warunków w trakcie ćwiczenia oraz podglądu aktualnej sytuacji taktycznej na planie.

Symulator wyposażony jest dodatkowo w stanowisko wykładowcy, które umożliwia prezentacje słuchaczom teorii związanej z obroną przeciwawaryjną. Znajduje się tutaj zestaw materiałów i prezentacji ilustrujących teoretyczne aspekty zagadnień z dziedziny OPA. Dzięki zainstalowanemu oprogramowaniu wykładowca może samodzielnie tworzyć nowe zasoby. Wszelkie materiały szkoleniowe wyświetlane są na tablicy multimedialnej.

 

Sala dydaktyczna

sala wykladowa

Stanowisko dowódcy

commander 3

 

Cechy stanowiska dowódcy

 • wyróżnione stanowisko funkcjonalnie nie różniące się od stanowiska szkolonego
 • wielkogabarytowa projekcja na ekranie będącym wycinkiem walca
 • wbudowany komunikator umożliwiający przesyłanie wiadomości do pozostałych stanowisk

Cechy stanowisk szkolonych

 • realistyczna grafika 3D prezentująca wirtualną scenę z perspektywy ćwiczącego
 • plan obiektu z naniesionymi lokalizacjami pozostałych uczestników oraz zagrożeń
 • obsługa za pomocą myszki i klawiatury
 • dowolna liczba stanowisk w pojedynczej instalacji

Cechy funkcjonalne

Symulator umożliwia przeprowadzenie procedur przygotowania do usunięcia awarii kadłuba i urządzeń w zakresie:

 • zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu do walki z wodą i pożarami,
 • opracowania metod wykrywania napływu wody i wystąpienia pożarów,
 • przygotowania procedur przeciwdziałania do walki z wodą i pożarami,
 • przeszkolenia załogi w walce z wodą i pożarami.

Podsystem wizyjny umożliwia wyświetlanie sytuacji taktycznej na okręcie. Obsługa akcji ratowniczej odbywa się za pulpitu dowódcy OPA. Sterowanie pracą symulatora oraz nadzorowanie przebiegu procesu szkolenia odbywa się na stanowisku instruktora. Umożliwia ona m.in. wybór i zmianę parametrów ćwiczenia, podgląd aktualnej sytuacji taktycznej na planie okretu Stanowisko instruktora posiada również możliwość w dowolnym czasie zmiany warunków ćwiczenia na okręcie.

 

Moduł symulatora do walki z wodą na okręcie - tematyka:

 1. Wykrywanie uszkodzeń: automatyczne (za pomocą wskaźników) lub praktyczne (oparte na ścisłym przestrzeganiu zasad i procedur).
 2. Przeciwdziałanie przy uszkodzeniach związanych z napływem wody do wnętrza kadłuba oraz uszkodzeń wywołanych działalnością nieprzyjaciela.
 3. Rodzaje uszkodzeń kadłuba okrętu i przyczyny ich powstawania (w czasie pokoju i działań bojowych).
 4. Charakter i wygląd uszkodzeń (przebicia, wcięcia, wypuklenia, pofałdowania, rozejścia się szwów poszycia kadłuba).
 5. Rodzaje sprzętu do walki z wodą stosowane w marynarce wojennej RP i NATO.
 6. Zasady użycia sprzętu do walki z wodą (metody, warunki bezpieczeństwa, wymagania stawiane uszczelnieniom).

 

 Moduł symulatora do walki z pożarami na okręcie - tematyka:

 

Zagrożenie pożarowe, przyczyny pożarów i zapobieganie pożarom na okrętach:

  • teoria pożaru,
  • zagrożenie pożarowe okrętów,
  • przyczyny i zapobieganie pożarom na okręcie,
  • ładunki pożarowo niebezpieczne,
  • wybrane zagadnienia z chemii i fizyki pożarowej.

Tablica na ścianie:

 

Środki, instalacje i sprzęt do zwalczania pożaru na okręcie:

  • środki gaśnicze,
  • instalacje gaśnicze i sygnalizacyjno alarmowe,
  • sprzęt pożarniczy,
  • obsługa techniczna i użytkowanie sprzętu pożarowego oraz instalacji wykrywczych i alarmowych,
  • obsługa techniczna i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych,
  • ograniczenia rozszerzania się pożaru na okręcie (środki konstrukcyjne okrętu).

 

Przygotowanie załogi do walki z pożarem na okręcie:

  • organizacja ochrony pożarowej na okręcie,
  • taktyka gaszenia pożarów na okręcie,
  • zasady współdziałania ze strażą pożarną.

Awaria wody na okręcie

awaria wody

Gaszenie pożaru

gaszenie pozaru

 

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.