Mostek nawigacyjny

Symulator mostka nawigacyjnego HOMAR.NAV przeznaczony jest do szkolenia personelu jednostek pływających z zakresu manewrowania statkiem zgodnie z wymaganiami zawartymi w kursach modelowych IMO (Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz zapisami Konwencji STCW 78/95. Umożliwia on nauczanie, ocenianie i egzaminowanie słuchaczy z uwzględnieniem wymagań określonych w Prawidle I/12 Konwencji STCW oraz A-I/12 i B-I/12 Kodeksu STCW.

Cechy fizyczne

Podstawowym elementem symulatora jest w pełni wyposażony mostek nawigacyjny z zainstalowanymi siedmioma monitorami LCD o przekątnej ekranu 42'' które umożliwiają prezentację obrazu o kącie poziomym 210°.

System stanowi stanowisko mostka i stanowisko instruktora. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

 • dedykowane meble,
 • uchwyty,
 • przyrządy,
 • komputer z oprogramowaniem,
 • monitory komputerowe,

 

Stanowisko instruktora
Stanowisko mostka

Taktyczny zespół mostków zbudowany został na bazie najnowszej technologii komputerowej, której elementy sterowania wielokanałową projekcją miały swoją premierę w 2010r. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy budowie symulatora, zawierają elementy będące innowacyjnością w skali kraju. Do elementów innowacyjnych w technologii budowy symulatorów zaliczyć należy:

 • zastosowanie w symulatorze zespołu lornetki taktycznej z możliwością zmiany wyświetlanego obrazu w płaszczyźnie poziomej w kącie 360º,
 • generowanie obrazu z pojedynczego komputera wyposażonego w układ wielokanałowej projekcji z jednoczesną multiplikacją kanałów graficznych,
 • współdziałanie zintegrowanych mostków taktycznych i mostka głównego z możliwością realizacji scenariuszy zespołowo (wszystkie stanowiska realizują ten sam scenariusz) lub autonomicznie (każde stanowisko realizuje scenariusz osobno).
 
Niektóre elementy mostka nawigacyjnegp:

Manetki śrub nastawnych
Ploter gps
Panel świateł nastawnych
Kolumna żyro

Cechy funkcjonalne

Podsystem wizyjny umożliwia wyświetlanie widoku z mostka z uwzględnieniem pory dnia, warunków atmosferycznych, stanu morza oraz charakterystycznych obiektów (światła, znaki nawigacyjne). Obsługa mostka odbywa się za pomocą trzech pulpitów, na których rozmieszczone zostały typowe urządzenia sterownicze (manetki śrub i sterów, panel świateł nawigacyjnych) oraz informacyjne (wyświetlacze podsystemów nawigacyjnych oraz repetytory wielkości nawigacyjnych).

Ekran instruktora
Panel informacyjny

 

Stanowisko instruktora - funkcjonalności:

 • tworzenie, edycja oraz wybór zadań treningowych dla stanowiska mostka
 • podgląd przebiegu ćwiczenia na mapie z możliwością dokonywania zmian podczas jego realizacji (dodawanie obiektów, zmiana ich pozycji lub parametrów ruchu)
 • podgląd obrazu widzianego z mostka na dodatkowych monitorach
 • generowanie warunków atmosferycznych
 • zapis przebiegu ćwiczenie z możliwością późniejszego odtworzenia

 

Sterowanie pracą symulatora oraz nadzorowanie przebiegu procesu szkolenia odbywa się na stanowisku instruktora. Zostało ono wyposażone w biurko z nadstawką, na której umieszczono siedem panoramicznych monitorów. Wyświetlają one dokładnie taki sam obraz jak ekrany na stanowisku mostka. Umożliwia to operatorowi podgląd sytuacji widzianej z mostka bez konieczności opuszczania swojego stanowiska. Na biurku znajduje się monitor, na którym wyświetlony jest interfejs głównej aplikacji symulatora. Umożliwia ona m.in. wybór i zmianę parametrów ćwiczenia, podgląd aktualnej sytuacji nawigacyjnej na mapie oraz odtwarzanie zarejestrowanych wcześniej rejsów.

Stanowisko instruktora posiada możliwość w dowolnym czasie zmiany warunków pogodowych na zadanym akwenie, parametrów ruchu jednostki pływającej oraz celów, jak również możliwość definiowania uzbrojenia i generowania ataku na jeden z ćwiczących okrętów.

 

Stanowisko mostka - funkcjonalności:

 • wizualizacja środowiska poruszania się zadanej jednostki pływającej
 • generacja efektów akustycznych (odgłosy otoczenia, pracy silnika oraz sygnały dźwiękowe innych jednostek)
 • kompletny pulpit sterowniczy
 • wskaźniki rzeczywistych urządzeń nawigacyjnych
 • panel informacyjny wyświetlający wszystkie nastawy oraz podstawowe parametry nawigacyjne
 • stół nawigacyjny z repetytorem wielkości nawigacyjnych wyposażony w komplet map morskich

 

W celu prowadzenia nawigacji taktycznej, każdy z mostków wyposażony został w dwa panele taktyczne oraz system lornetki taktycznej. System ten umożliwia obserwację sceny w płaszczyźnie poziomej w kącie 360 o z możliwości zbliżenia obiektu i pomiaru odległości do niego. Każdy z mostków taktycznych zintegrowany został ze stanowiskiem instruktora który nadzoruje przebiegu procesu szkolenia oraz z mostkiem głównym stanowiącym okręt flagowy.

 

Przykładowa wizualizacja obrazu z symulatora:
 
 

Parametry techniczne

Rzeczywiste urządzenia mostka:

 

zadajnik ustawienia śrub nastawnych
zadajnik steru klasycznego i strumieniowego
autopilot
radar ARPA
kompas żyroskopowy i magnetyczny
panel świateł nawigacyjnych
telegraf maszynowy
tyfon

Symulacja urządzeń nawigacyjnych:

 

odbiornik nawigacji satelitarnej GPS z ploterem
log Dopplerowski
echosonda nawigacyjna
wiatromierz

Akweny szkoleniowe:  

Zatoka Gdańska z wejściami do portów Gdańsk, Gdynia
Świnoujście z wejściem po portu
Szczecin z torem wodnym
Kołobrzeg z wejściem do portu
Bałtyk (południowe wybrzeże)

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.