"Opracowanie platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem w oparciu o zidentyfikowany model jednostki na bazie rzeczywistych danych ...

Czytaj więcej

"Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Budowy Symulatorów Edukacyjnych i Trenażerów" to projekt, który powstał w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych...

Czytaj więcej

Projekt: "Utworzenie CBR w firmie Autocomp Management Sp. z o.o." w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej...

Czytaj więcej

Projekt: "Opracowanie i wdrożenie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego, PKWiU: 31.62.11-57.29" w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej...

Czytaj więcej