Przyrządy optyczne 3D

Symulator trójwymiarowych modeli przyrządów optycznych jest nowoczesnym systemem pozwalającym na szkolenie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi przyrządów optycznych. System umożliwia pracę zarówno trybie nauki (zapoznanie się z budową i obsługą urządzeń na podstawie trójwymiarowych modeli) jak i egzaminu (testowanie szkolonych przy pomocy scenariuszy wizualizacyjnych).

Cechy fizyczne

W skład symulatora wchodzą dwa rodzaje stanowisk: instruktora (wykładowcy) oraz szkolonego. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

  • dedykowane meble,
  • uchwyty,
  • przyrządy,
  • komputer z oprogramowaniem,
  • monitory komputerowe,

Cechy funkcjonalne

Stanowisko instruktora umożliwia sterowanie (zarządzanie) pracą podłączonych stanowisk szkolonych. W ramach tych czynności możliwe jest:
  • wybieranie i sterowanie przebiegiem ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach
  • rejestrowanie i późniejsze odtwarzanie przebiegu wykonywanych scenariuszy
  • podgląd oraz chwilowe przejęcie sterowania przebiegiem ćwiczenia na wybranym stanowisku
  • tworzenie scenariuszy szkoleniowych
  • przeglądanie i drukowanie wyników szkolenia zarejestrowanych w bazie danych

 

Stanowisko szkolonego umożliwia wirtualną obsługę poszczególnych rodzajów urządzeń. Podstawą pracy stanowiska są trójwymiarowe modele przyrządów optycznych będących na wyposażeniu sił zbrojnych RP. W zależności od konfiguracji sprzętowej stanowiska, modele mogą być wyświetlane w technologii 2D lub zobrazowania stereoskopowego 3D (projekcja dwóch sygnałów wideo na dwóch niezależnych wyświetlaczach umieszczonych w goglach).

Wirtualny zakres obsługi urządzeń optycznych obejmuje identyfikację poszczególnych elementów funkcjonalnych w układzie wzdłużnym i poprzecznym oraz demontaż i montaż podstawowych zespołów wchodzących w skład urządzenia. Zdemontowane podzespoły mogą być oglądane z dowolnej perspektywy dzięki możliwości ich obracania oraz przybliżania i oddalania. Stanowisko jest wyposażone w manipulator 3D, który umożliwia wszelkie operacje związane z poruszaniem się w wirtualnym środowisku.

Parametry techniczne

Tryby pracy:  

Indywidualny (pojedyncze stanowisko szkolno-treningowe)
Sieciowy (stanowisko instruktora + dowolna liczba stanowisk szkolonych),

Technologia generowania obrazu:

 

2D (monitor, projektor)
3D (gogle wirtualnej rzeczywistości) - opcja

Dostępne modele przyrządów optycznych:  

Busola artyleryjska PAB-2A
Celownik AWS Kondensor
Celownik kolimatorowy CK-01
Celownik kolimatorowy CKE-4MR23
Celownik optyczn y T-3
Celownik typu Dubler
Celownik tachometryczny GP-02MR
Dalmierz laserowy TRUPULSE 360R
Gogle noktowizyjne PNS-1
Gogle termalno-noktowizyjne DSQ-20M
Lorneta artyleryjska TZK
Lornetka 7x45 i 7x45Z
Lornetka 7x50 ZEISS
Lornetka pryzmatyczna 7x50 COMMANDER III
Lornetka pryzmatyczna BCS
Lornetka pryzmatyczna MW
Lornetka NAVIDOC
Lornetka noktowizyjna NPL-1M
Lornetka pryzmatyczna US
Luneta TChP-U 23
Nasadka azymutalna ANB-1
Noktowizor samochodowy PNW-57 A
Peryskop obserwacyjny TPKU-2B
Podręczny dalmierz laserowy Griffin PLRF 25C

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub inne modele amunicji i broni. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.