Instalacje okrętowe

Modernizacja gabinetu eksploatacji instalacji okrętowych objęła modernizację urządzeń będących dotychczas na jego wyposażeniu oraz wyposażenie w nowe urządzenia pomiarowe i sterujące z dziedziny automatyki wraz z nowym systemem komputerowym zainstalowanym na stanowisku instruktora – umożliwiającym badanie stanu urządzeń wchodzących w jego skład na poziomie podstawowych funkcji oraz wzajemnych interakcji pomiędzy komponentami.

Celem projektu była budowa na bazie modernizacji istniejących urządzeń, systemu sterowania elementami nowoczesnej siłowni okrętowej w zakresie podstawowych elementów systemów okrętowych:

 • systemu powietrza technicznego i hydroforu,
 • systemu zenzowy-balastowy,
 • systemu paliwowy,
 • systemu oleju smarnego.

 

Stanowiska zainstalowane w gabinecie spełniają następujące funkcje dydaktyczne:

 

1. System powietrza technicznego i hydroforu. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie słuchaczy z:

 • zasadą obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • zasadą obsługi przyrządów kontrolno pomiarowych i automatyki przemysłowej wchodzących w skład systemu,
 • zasadą sterowania urządzeniami systemu przy pracy lokalnej oraz z CMK,
 • pomiarem podstawowych wielkości charakteryzujących pracę urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • czynnościami związanymi z obsługą instalacji chłodzenia sprężarki,
 • systemami alarmowymi dla urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • sposobami rozwiązywania problemów podczas występowania stanów awaryjnych.

 

2. System zenzowo-balastowy. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie słuchaczy z:

 • zasadą obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • zasadą obsługi przyrządów kontrolno pomiarowych i automatyki przemysłowej wchodzących w skład systemu,
 • zasadą sterowania urządzeniami systemu przy pracy lokalnej oraz z CMK,
 • pomiarem podstawowych wielkości charakteryzujących pracę urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • czynnościami związanymi z przebalastowaniem zbiorników,
 • czynnościami związanymi z osuszaniem zęz maszynowni,
 • systemami alarmowymi dla urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • sposobami rozwiązywania problemów podczas występowania stanów awaryjnych.

 

3. System paliwowy. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie słuchaczy z:

 • zasadą obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • zasadą obsługi przyrządów kontrolno pomiarowych i automatyki przemysłowej wchodzących w skład systemu,
 • zasadą sterowania urządzeniami systemu przy pracy lokalnej oraz z CMK,
 • pomiarem podstawowych wielkości charakteryzujących pracę urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • zasadami napełniania zbiornika rozchodowego paliwa za pomocą pomp transportowych i wirówki,
 • awaryjnym napełnianiem zbiornika rozchodowego paliwa,
 • wpływem zanieczyszczenia paliwa na dobór parametrów wirowania,
 • czynnościami związanymi z obsługą filtrów oleju i wpływu ich zanieczyszczenia na procesy eksploatacyjne systemów oleju smarnego,
 • systemami alarmowymi dla urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • sposobami rozwiązywania problemów podczas występowania stanów awaryjnych.

 

4. System oleju smarnego. Ćwiczenia mają na celu zapoznanie słuchaczy z:

 • zasadą obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • zasadą obsługi przyrządów kontrolno pomiarowych i automatyki przemysłowej wchodzących w skład systemu,
 • zasadą sterowania urządzeniami systemu przy pracy lokalnej oraz z CMK,
 • pomiarem podstawowych wielkości charakteryzujących pracę urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • sposobem napełniania zbiornika obiegowego oleju smarnego z podgrzewaniem i bez podgrzewania za pomocą wirówki,
 • wpływem zanieczyszczenia oleju smarnego na dobór parametrów wirowania,
 • sposobem napełnianie zbiornika obiegowego oleju smarnego z podgrzewaniem i bez podgrzewania za pomocą pomp oleju,
 • czynnościami związanymi z obsługą filtrów oleju i wpływu ich zanieczyszczenia na procesy eksploatacyjne systemów oleju smarnego,
 • systemami alarmowymi dla urządzeń wchodzących w skład systemu,
 • rozwiązywanie problemów podczas występowania stanów awaryjnych.