Okręt 3D

Symulator trójwymiarowy budowy okrętu Ship 3D przeznaczony jest do nauki przedmiotów „Wiedza okrętowa” i „Budowa i teoria okrętu” w zakresie szkolenia słuchaczy kursów na kierunku pokładowym zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95 (Standards of Training, Certyfication and Watchkeeping for Seafarers Convention) oraz w zakresie szkolenia załóg jednostek pływających.

Projekcja stereoskopowa 3D

W symulatorze został zastosowany innowacyjny na krajowym rynku symulatorów sposób projekcji stereoskopowej 3D. Bazuje on na stereoskopii, czyli technice pozwalającą na uzyskiwanie obrazów odtwarzających efekt widzenia obuocznego.

Cechą charakterystyczną tej technologii jest to, że wyświetlany obraz oddaje wrażenie normalnego widzenia przestrzennego, reprezentującego nie tylko kształt i kolor obiektów (dostępne w klasycznych technikach symulatorów), ale także bryłowatość przedmiotów, ich wzajemne zależności przestrzenne, odległość od obserwatora oraz głębię sceny. Dla odtworzenia tej głębi niezbędne jest przedstawienie każdemu oku nieco innego obrazu, takiego, jaki byłby widziany przez to oko przy obserwacji rzeczywistego obiektu przestrzennego.

W praktyce przygotowuje się tzw. stereoparę, czyli dwa dwuwymiarowe obrazy reprezentujące scenę widzianą z perspektywy lewego i prawego oka. Obrazy składowe stereopary są bardzo podobne, ale różnią się nieco kątem widzenia obiektów i szczegółami wzajemnego przesłaniania się obiektów w scenie. To właśnie te drobne różnice niosą informację o trzecim wymiarze. W mózgu następuje połączenie tych dwóch obrazów w jeden obraz trójwymiarowy przestrzenny, zwany obrazem cyklopowym, ponieważ odbieramy go tak, jakby był widziany przez jedno „trójwymiarowe” oko umieszczone u nasady nosa.

Ekran aplikacji - mostek

screen mostek

Cechy fizyczne

Cztery stanowiska indywidualne oraz jedno wykładowe dają możliwość dostarczenia szkolonym niezbędnej wiedzy na temat budowy okrętu z wyeksponowaniem niezbędnych informacji, na podstawie których szkolony mógłby identyfikować wskazany sprzęt lub urządzenia oraz podejmować decyzje dotyczące uruchamiania i wykorzystywania go w zależności od przyjętego scenariusza zadaniowego. Specjalistyczne oprogramowanie pozwala na realizację zadań przez szkolonych indywidualnie lub dzięki sieci komputerowej pod kontrolą instruktora. Stanowiska kompletnie wyposażane są przez firmę, w zależności od potrzeb w meble, uchwyty, przyrządy, komputer z oprogramowaniem, monitory komputerowe itp.

Stanowiska indywidualne – każde stanowisko wyposażone jest w monitor 3D pozwalający wyświetlać obraz stereoskopowy z częstotliwością odświeżania 120Hz, bezprzewodowe okulary stereoskopowe 3D umożliwiające poprawne widzenie wyświetlanego obrazu stereoskopowego (okulary zapewniają widzenie tylko właściwych klatek przez każde z oczu obserwatora), nadajnik podczerwieni sterujący pracą okularów 3D, rękawicę z czujnikami pozwalającą na interakcję z oprogramowaniem symulatora.

Stanowiska wykładowe – umożliwia prezentację działania systemu wielu szkolonym jednocześnie. Wyposażone jest ono w projektor 3D pozwalający wyświetlać obraz stereoskopowy z częstotliwością odświeżania 120Hz, 12 par bezprzewodowych okularów stereoskopowych 3D umożliwiających poprawne widzenie wyświetlanego obrazu stereoskopowego, pojedynczy nadajnik podczerwieni sterujący pracą wszystkich okularów 3D, rękawicę z czujnikami pozwalającą na interakcję z oprogramowaniem symulatora.

Cechy funkcjonalne

Dla potrzeb symulatora wykorzystano metodę naprzemiennego wyświetlania obrazu odpowiednio dla prawego i lewego oka. Prezentowaną scenę obserwujemy przez aktywne okulary, które posiadają przysłony zsynchronizowane z układem projekcji. W ten sposób każde oko otrzymuje inne informacje o obrazie (lewe oko widzi tylko obraz generowany przez kamerę przesuniętą w lewo zaś prawe z kamery przesuniętej w prawo), a mózg rekonstruuje z nich przestrzenną scenę.
Poruszanie się po scenie oraz sterowanie wykonywaniem ćwiczeń realizowane jest za pomocą gestów z wykorzystaniem rękawicy 3D. Dzięki rękawicy 3D sterowanie działaniem programu staje się jeszcze wygodniejsze i bardziej intuicyjne niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod interakcji (mysz, klawiatura). Sterowanie rękawicą odbywa się za pomocą szeregu gestów, rozpoznawanych przez program.

Symulator Trójwymiarowy Budowy Okrętu posiada możliwości identyfikacji sprzętu i urządzeń w zakresie wszystkich działów okrętowych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń pokładowych. W szczególności symulator umożliwia realizację następujących zadań:

  • szkolenie i doskonalenie umiejętności w zakresie identyfikacji osprzętu urządzeń pokładowych, urządzeń pokładowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń kotwicznych, urządzeń cumowniczych, urządzeń holowniczych oraz okrętowych środków ratunkowych.
  • wirtualną obsługę osprzętu urządzeń pokładowych, urządzeń pokładowych, urządzeń przeładunkowych, urządzeń kotwicznych, urządzeń cumowniczych, urządzeń holowniczych oraz okrętowych środków ratunkowych oparta na technologii virtual reality.
  • testowanie szkolonych zgodnie z przyjętą w dydaktyce taksonomią prowadzone na bazie tematycznych scenariuszy wizualizacyjnych.

Ekran aplikacji - menu

screen menu

Ekran aplikacji - szczegóły obiektu

screen kamizelka

Ekran aplikacji - okład - podgląd obiektu

screen poklad podglad

Ekran aplikacji - winda

screen winda