Identyfikacja obiektów

Multimedialny system identyfikacji obiektów jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na szkolenie oraz doskonalenie umiejętności żołnierzy w zakresie rozpoznawania i identyfikacji obiektów wojskowych oraz cywilnych. System umożliwia pracę zarówno w trybie nauki (zapoznawanie się z obiektami na podstawie zdjęć, opisów, trójwymiarowych modeli) jak i egzaminu (testowanie szkolonych przy pomocy scenariuszy wizualizacyjnych).

Cechy fizyczne

W skład systemu wchodzi pojedyncze stanowisko instruktora oraz dowolna ilość stanowisk szkolno-treningowych. Każde z tych stanowisk kompletnie wyposażane jest przez firmę, niektóre elementy wyposażenia:

  • dedykowane meble,
  • uchwyty,
  • przyrządy,
  • komputer z oprogramowaniem,
  • monitory komputerowe,

 

przykładowe zdjęcie stanowisk szkolonych i instruktora:

Cechy funkcjonalne


Dostępne funkcjonalności są różne dla stanowiska instruktora i szkolonego.

 

Stanowisko instruktora umożliwia sterowanie (zarządzanie) pracą podłączonych stanowisk szkolnych. W ramach tych czynności możliwe jest:

  • sterowanie przebiegiem nauki na poszczególnych stanowiskach
  • tworzenie i zarządzanie egzaminacyjnymi scenariuszami 3D
  • prowadzanie egzaminów
  • generowanie i przeglądanie raportów z przeprowadzanych egzaminów

 

 identyfikacja menu statek

Stanowisko szkolonego posiada dostęp do multimedialnej bazy wiedzy zawierającej obszerne informacje o każdym z obiektów. Baza posiada drzewiastą strukturę, w której wszystkie obiekty zostały przypisane do państw, w siłach których dany obiekt może występować. W obrębie każdego z państw obiekty zostały podzielone na powietrzne, morskie oraz lądowe. Osoba przeglądająca bazę zapoznaje się z informacjami o wybranych przez siebie obiektach w formie multimedialnych stron zawierających: szczegółowy opis obiektu wraz z danymi taktyczno-technicznymi, zdjęcia oraz trójwymiarowy model (dla wybranych obiektów). W przypadku, gdy obiekt posiada model 3D, istnieje możliwość oglądania go z dowolnego kąta w wybranej przez siebie skali.

W trybie egzaminu nabyta wiedzy zostaje zweryfikowana w formie testu wyboru. W każdym z pytań prezentowany jest pojedynczy obiekt pochodzący z bazy a zadaniem ucznia jest jego zidentyfikowanie (wybranie spośród czterech możliwych odpowiedzi). Pytania generowane są losowo na podstawie kryteriów zadanych przez instruktora prowadzącego egzamin. Pojawiające się w pytaniach obiekty mogą być prezentowane w postaci zdjęć lub scenariuszy 3D. Scenariusz 3D prezentuje model wybranego obiektu w realistycznym otoczeniu. Przygotowywane są one przez instruktora za pomocą wbudowanego edytora, w którym może on określić rodzaj obiektu, odległość do niego, jego prędkość oraz kurs.

Ekran obiektu 3D - samolot

identyfikacja samolot 3d

Ekran obiektu 3D - pojazd

identyfikacja pojazd 3d

Ekran obiektu 3D - statek

identyfikacja statek 3d

Ekran obiektu 3D - czołg

identyfikacja tank 3d


Dane techniczne

Tryby pracy:  

Indywidualny (pojedyncze stanowisko szkolno-treningowe)
Sieciowy (stanowisko instruktora + dowolna liczba stanowisk szkolonych),

W bazie wiedzy znajduje się około 300 unikalnych obiektów (w tym około 90 posiadających model 3D) z 12 krajów basenu Morza Bałtyckiego oraz Północnego

obiekty morskie:  

220 unikalnych obiektów, w tym 40 posiadających model 3D

obiekty powietrzne:  

50 unikalnych obiektów, w tym 20 posiadających model 3D

obiekty lądowe:

 

30 unikalnych obiektów, wszystkie posiadają model 3D

 

Wdrożenia i wsparcie

W zależności od potrzeb, możliwe są konfiguracje rozbudowane o dodatkowe stanowiska, urządzenia zewnętrzne lub funkcjonalności programowe. W ramach prowadzonych projektów, firma zapewnia możliwość opieki eksperckiej w postaci wsparcia szkoleniowego, serwisowego i rozwojowego.