Certyfikat WSK 2016

15. 12. 15

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. przeprowadziło audit, w wyniku którego Centrum Badawczo-Rozwojowe Autocomp Management Sp. z o.o. uzyskało Certyfikat WSK na kolejny orkes. Spółka spełnia wymagania normy PN-N-19001:2006 w zakresie transferu wewnątrzunijego, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym. Certyfikat wydano pierwszy raz w dniu 20 lipca 2010r. Aktualny certyfikat ważny jest do dnia 5 sierpnia 2016r.

certificates wsk