LITE

Projekt: "Budowa Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektronicznych (LITE)" w ramach Zadania nr 2 projektu "Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej" nr POIG.02.01.00-32-142/08-00

Całkowita wartość: 573 000,00

Wartość dofinansowania: 573 000,00

Charakter udziału w realizacji: Realizator zadania