LSTPD

Projekt: "Budowa Laboratorium Sieci i Mobilnych Technologii Przesyłu Danych (LSTPD)" w ramach Zadania nr 1 projektu "Centrum Technologii Nawigacyjnych na potrzeby innowacyjnej gospodarki morskiej" nr POIG.02.01.00-32-142/08-00

Całkowita wartość: 311 999,99

Wartość dofinansowania: 311 999,99

Charakter udziału w realizacji: Realizator zadania