Komunikat w sprawie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej

Komunikat w sprawie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla projektu „BUDOWA CENTRUM WYTWARZANIA SYMULATORÓW EDUKACYJNYCH W SZCZECINIE PRZY UL. 1 MAJA 36”.

Autocomp Management sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert dla opracowania dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót dla projektu „BUDOWA CENTRUM WYTWARZANIA SYMULATORÓW EDUKACYJNYCH W SZCZECINIE PRZY UL. 1 MAJA 36” dokonany został wybór firmy METROPOLIS Remigiusz Smolik, 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12.

 

Prokurent

Roman Haberek