Komunikat komisji w sprawie terminu spotkania z wybranymi oferentami

Komunikat komisji w sprawie terminu spotkania z wybranymi oferentami, którzy złożyli najlepsze oferty w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PODCZAS REALIZACJI ROBÓT DLA PROJEKTU „BUDOWA CENTRUM WYTWARZANIA SYMULATORÓW EDUKACYJNYCH W SZCZECINIE PRZY UL. 1 MAJA 36”

Po weryfikacji i wstępnej ocenie nadesłanych ofert komisja zdecydowała o konieczności dodatkowych spotkań z oferentami celem otrzymania ustnych wyjaśnień, uzupełnień oraz korekt do złożonej oferty.

Spotkania odbędą się w dniu 6 sierpnia 2023 r. z następującymi oferentami:

- Studio AG sp. z o.o.

- Metropolis

- Portal PP sp. z o.o.

Spotkania odbędą się w siedzibie Inwestora Zastępczegoodpowiedzialnego za organizację spotkań, w tym powiadomienie zaintersowanych o terminie spotkań.

Prezes Zarządu

Krzysztof Hładyszewski