Komunikat w sprawie wyboru oferty z ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/ZI/2013

Szczecin, 07 czerwca 2013 r.

Komunikat w sprawie wyboru oferty zastępstwa inwestycyjnego

z ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/ZI/2013

dotyczące świadczenia usługi zastępstwa inwestycyjnego.

 

 

 

 

Autocomp Management sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu oceny otrzymanych ofert dokonany został wybór firmy NBQ Sp. z o.o., 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 3c, której po uzgodnieniu i podpisaniu stosownej umowy zostanie zlecone zastępstwo inwestycyjne polegające na zarządzaniu całością zadań mających za celu realizację inwestycji przedstawionej w zapytaniu ofertowym nr 1/ZI/2013.

Prezes Zarządu

Krzysztof Hładyszewski