Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyniku wyboru oferenta dot. Zapytania ofertowego 1/ZI/2013

 

Szczecin, 06 czerwca 2013 r.

Autocomp Management sp. z o.o. informuje, że termin ogłoszenia wyboru oferenta w postępowaniu wynikającym z zapytania ofertowego nr 1/ZI/2013 zostaje przełożony na dzień 10 czerwca 2013 r. Zmiana terminu wynika z powodów organizacyjnych – wyjazdów służbowych członków komisji dokonującej oceny złożonych ofert.

Prezes Zarządu

Krzysztof Hładyszewski