Komunikat w sprawie wyboru oferty zastępstwa inwestycyjnego z ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/ZI/2012 dotyczące usługi w zakresie zastępstwa inwestycyjnego.

 


 

04.01.2012 r.

Autocomp Management sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert dokonany został wybór firmy Neo-Plan Sp. z o. o., al. Wojska Polskiego 13A, 70-470 Szczecin, której po uzgodnieniu i podpisaniu stosownej umowy zostanie zlecone zastępstwo inwestycyjne polegające na zarządzaniu całością zadań mających za celu realizację inwestycji przedstawionej w zapytaniu ofertowym nr 1/ZI/2012.

Prezes Zarządu

Krzysztof Hładyszewski