Zmiana terminu wyboru oferty z ofert, jakie spłynęły w odpowiedzi na nasze zapytanie nr 1/ZI/2012

 

Szczecin, 19.12.2012 r.

Dotyczy: zmiany terminu wyboru oferty z ofert, jakie spłynęły w odpowiedzi na nasze zapytanie nr 1/ZI/2012

Ze względu na obecną i przewidywaną nieobecność wszystkich członków komisji w siedzibie firmy spowodowaną wyjazdami służbowymi - termin wyboru oferty z ofert, jakie spłynęły w odpowiedzi na nasze zapytanie nr 1/ZI/2012, zostaje przesunięty na 3 stycznia 2013 r., a ogłoszenie wyników odbędzie 4 stycznia 2013 r. , godz. 12.00 w siedzibie firmy.

Ogłoszenie wyników nastąpi również drogą e-mailową w dniu  4 stycznia 2013 r.

Za powstałe opóźnienie serdecznie przepraszamy.

Krzysztof Hładyszewski

Prezes Zarządu