Zapytanie ofertowe na dostawę oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych

Szczecin,27 marca 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę oscyloskopu

z analizatorem stanów logicznych

dla Autocomp Management sp. z o.o.

 

Nazwa inwestycji:

„Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Autocomp Management sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 1
70-651 Szczecin

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest pozyskanie oferty na dostawę oscyloskopu o parametrach jak niżej:

Oscyloskop – 1 szt:

 • Pasmo 4 GHz.
 • Próbkowanie co najmniej 20 GS/s, w czasie rzeczywistym niezależnie we wszystkich kanałach.
 • Rekord danych co najmniej 50,0 Mb point.
 • 4 kanały analogowe.
 • 16 kanałów cyfrowych.
 • RF and Vector Signal Analysis.
 • Visual Trigger.
 • Sonda 4 GHz -  alternatywnie 3,5 GHz.
 • dysk SSD, USB, Ethernet, GPIB.
 • możliwość współpracy z oprogramowaniem do analizy sygnałów.
 • B SCAN EVENT TRIGGER.
 • możliwość rozszerzenia do analizy interfejsu MIPI.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje, że termin dostawy nie przekroczy 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

 

IV. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Zbigniew Karkota; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 797 129 645.

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania – min. 60 dni.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

 •  wszystkie istotne dane techniczne oferowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przedstawionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego,
 •  cenę
 •  termin i miejsce dostawy,
 •  warunki płatności,
 •  okres i zakres gwarancji.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez kuriera w sekretariacie w siedzibie AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin, drogą pocztową na ten sam adres lub faksem na nr 48-91-4624130 do dnia 16.04.2015 r. do godziny 15.00. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura firmy.

 

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

Kryteria oceny to:

 • Wypełnienie wymogów określonych w punkcie II i VI niniejszego zapytania ofertowego,
 • Jakość wyrobu potwierdzona również renomą i doświadczeniem producenta oscyloskopów o wymaganych w ofercie parametrach,
 • Dodatkowe elementy techniczne i handlowe zwiększające atrakcyjność oferty składanej przez oferenta,
 • Cena,
 • Termin i warunki dostawy,
 • Termin i warunki gwarancji.

 

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Hładyszewski