Zapytanie ofertowe na dostawę kompresora sprężonego powietrza

Szczecin, 02 marca 2015 r.

 


Zapytanie ofertowe
na dostawę kompresora sprężonego powietrza
dla Autocomp Management sp. z o.o.

 

 

Nazwa inwestycji:
„Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Autocomp Management sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 1
70-651 Szczecin

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest pozyskanie oferty na dostawę kompresora sprężonego powietrza do zasilania sieci sprężonego powietrza,  o parametrach:

 • Napięcie 400V,
 • Wydajność  ~1400 l/min dla ciśnienia 7,5 - 10 bar, co oznacza, że sprężarka nie będzie miała niższej wydajności niż podana, a ciśnienie będzie mogło być ustawione od 7,5 do 10 bar w zależności od potrzeb,
 • Niski poziom hałasu,
 • Nie zaoliwione powietrze,
 • Z osuszaczem, filtrami powietrza zgrubnym i dokładnym, zbiornikiem powietrza 500l, separatorem oleju z kondensatu,
 • Do zamontowania w dostosowanym kontenerze na zewnątrz hali, wymiary kontenera to 4000x2438x2830 mm (wysokość wnętrza 2500).

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje, że termin dostawy nie przekroczy 10-12 tygodni od dnia złożenia zamówienia.


IV. OSOBY DO KONTAKTÓW W SRAWIE POSTĘPOWANIA:

Zbigniew Karkota; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 797 129 645.


V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania – min. 60 dni.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

 • wszystkie istotne dane techniczne oferowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przedstawionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego,
 • cenę,
 • termin i miejsce dostawy oraz montażu,
 • warunki płatności,
 • okres i zakres gwarancji.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez kuriera w sekretariacie w siedzibie AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin, drogą pocztową na ten sam adres lub faksem na nr +48-91-4624130 lub +48-91-8877409 do dnia 16.03.2015 r. do godziny 15.00. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura firmy.

 

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

Kryteria oceny to:

 • Wypełnienie wymogów określonych w punkcie II i VI niniejszego zapytania ofertowego,
 • Dodatkowe elementy techniczne i handlowe zwiększające atrakcyjność oferty składanej przez oferenta,
 • Cena,
 • Termin i warunki dostawy,
 • Warunki gwarancji.


PREZES ZARZĄDU      

Krzysztof Hładyszewski