Zapytanie ofertowe o hardwarowy interfejs do testowania sieci

Szczecin, 08 kwietnia 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę dla Autocomp Management sp. z o.o.
hardwarowego interfejsu do testowania sieci przesyłu danych CAN, LIN, FLEXRAY
wraz z oprogramowaniem - składającego się z przystawki oscyloskopowej USB z analizatorem stanów logicznych
 

 

Nazwa inwestycji: „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”


 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Autocomp Management sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 1
70-651 Szczecin

 

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest pozyskanie oferty na dostawę hardwarowego interfejsu do testowania sieci przesyłu danych CAN, LIN, FLEXRAY wraz z oprogramowaniem składającego się z przystawki oscyloskopowej USB oraz analizatora stanów logicznych o parametrach jak niżej:

 

Przystawka oscyloskopowa USB – 1 szt.

  • Pasmo co najmniej 200 MHz.
  • Rozdzielczość przetwornika: 16 bit.
  • Próbkowanie co najmniej 1 Gsps.
  • Ilość kanałów 2.
  • SDK z możliwością programowania w języku C (najlepiej także C#).
  • Zaawansowane tryby wyzwalania, wzorcem, szybkością narastania, szerokością impulsu, siecią CAN.
  • Generator funkcyjny 2 kanały, do 1MHz lub wyżej, amplituda do 2.5V lub wyżej z możliwością modulacji ASK, FSK oraz PSK.

Przystawka oscyloskopowa USB będzie współpracowała z analizatorem logicznym będącym również  przedmiotem postępowania ofertowego, którego oczekiwane parametry to:

 

Analizator stanów logicznych – 1 szt.

  • Liczba kanałów: 36.
  • Max zewnętrzny zegar próbkowania: co najmniej 200 MHz.
  • Oprogramowanie wspierające analizę protokołu CAN, LIN, Flexray.
  • Tryb transitional.
  • Pamięć próbek: 72Mbity.
  • Sygnał do sprzężenia z oscyloskopem (wejście oraz wyjście).
  • Maksymalne napięcie wejściowe, co najmniej +-40VDC, 15VppAC.
  • SDK z możliwością programowania w języku C (najlepiej także C#).
  • Trigger Word, Channel, Transition, Glitch, Width.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje, że termin dostawy nie przekroczy 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

 

IV. OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Zbigniew Karkota; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 797 129 645.

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania – min. 60 dni.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

  • wszystkie istotne dane techniczne oferowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przedstawionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego,
  • cenę - oddzielną dla oscyloskopu i dla analizatora,
  • termin i miejsce dostawy,
  • warunki płatności,
  • okres i zakres gwarancji.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez kuriera w sekretariacie w siedzibie AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin, drogą pocztową na ten sam adres lub faksem na nr 48-91-4624130 do dnia 16.04.2015 r. do godziny 15.00. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura firmy.

 

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

Kryteria oceny to:

  • Wypełnienie wymogów określonych w punkcie II i VI niniejszego zapytania ofertowego,
  • Jakość wyrobu potwierdzona również renomą i doświadczeniem producenta oscyloskopów i analizatorów o wymaganych w ofercie parametrach,
  • Dodatkowe elementy techniczne i handlowe zwiększające atrakcyjność oferty składanej przez oferenta,
  • Cena,
  • Termin i warunki dostawy,
  • Termin i warunki gwarancji.

 

Zamawiający dopuszcza złożenie przez dostawcę oferty  tylko dla jednego z urządzeń będących przedmiotem postępowania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie wybór dwóch bądź tylko jednego z urządzeń będących przedmiotem oferty złożonej w postępowaniu ofertowym.

 


PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Hładyszewski