Certyfikat AQAP

Spółka posiada certyfikat AQAP 2110:2016 potwierdzający zdolność do zapewnienia jakości w następujących procesach operacyjnych: projektowanie, wykonawstwo, badanie i wdrażanie oraz serwis systemów sterowania i automatyki oraz symulatorów i trenażerów dla odbiorców cywilnych, gospodarki morskiej i wojska.
Certyfikat wydano po raz pierwszy 27.07.2009
Obecny certyfikat wydano 23.07.2021

certificates aqap 2016