Certyfikat AQAP

Spółka spełnia wymagania AQAP 2110:2016 w zakresie projektowania, wykonawstwa, badania i wdrażania oraz serwis systemów sterowania i automatyki oraz symulatorów i trenażerów dla odbiorców cywilnych, gospodarki morskiej i wojska.
Certyfikat wydano po raz pierwszy 27.07.2009
Obecny certyfikat wydano 18.07.2018

certificates aqap 2016