CERTYFIKAT WSK

Spółka spełnia wymagania określone w Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokojui bezpieczeństwa (z późniejszymi zmianami)

Certyfikat wydano po raz pierwszy 22.07.2016
Certyfikat wydano 23.07.2021

 wsk 2020