Autocomp Management na Karnawałowym Balu Charytatywnym

22. 02. 07

W dniu 5 lutego 2022 r. w Szczecinie odbył się 6 Karnawałowy Bal Charytatywny zorganizowany przez Błękitną Brygadę i Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Nasza firma podczas tego zaszczytnego Balu była reprezentowana przez Prezesa Krzysztofa Hładyszewskiego i Dyrektora Zarządzającego Romana Haberka.

Autocomp Management biorąc udział w tym wydarzeniu podkreśla swoje systematyczne zaangażowanie i aktywne wsparcie Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Miło nam poinformować, że tym razem wygraliśmy licytację o Replikę Sztandaru 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera. Replikę Sztandaru na ręce Prezesa Autocomp Management przekazał Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, Generał Brygady Roman Łytkowski.

Dochód z Balu, licytacji i loterii fantowej przeznaczony zostanie na rehabilitację żołnierzy - weteranów oraz poszkodowanych podczas misji.