System szkolno-treningowy POJEDYNEK w konkursie "Strzelnica w Powiecie 2022"

22. 06. 15

System szkolno-treningowego POJEDYNEK odniósł duży sukces w ubiegłorocznym konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej "Strzelnica w Powiecie". Większość szkół biorących udział w konkursie zostało wyposażonych w POJEDYNEK, wytwarzany w Szczecinie przez Autocomp Management. Nasza wirtualna strzelnica bierze aktywny udział w tegorocznej edycji konkursu ofert "Strzelnica w Powiecie 2022".
"Strzelnica w Powiecie 2022" to konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej, który ma na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego w powiecie.
Szkoła może ubiegać się, poprzez organ samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, o dofinansowanie utworzenia „wirtualnej strzelnicy” spełniającej wymogi ogłoszonego konkursu. Wielkość dofinansowania przez MON opiewa na kwotę 200 tys. zł. przy wkładzie własnym samorządu 20%. Oferty można składać do dnia 30.06.2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.pojedynek.com

 

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 30 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.