Autocomp Management dostarczy nowoczesne ciągarki celów ruchomych dla OSPWL

22. 01. 21

Autocomp Management dostarczy nową generację uniwersalnych ciągarek celów ruchomych do Ośrodków Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych, w ramach podpisanych umów na modernizację infrastruktury szkoleniowej i poligonowej. Uniwersalne ciągarki przeznaczone są do ciągnięcia makiet (figur bojowych) w czasie strzelań poligonowych, zabezpieczając ćwiczenia taktyczne i strzelania bojowe pododdziałów wojsk na poligonach w zakresie pozoracji celów ruchomych. W odróżnieniu od dotychczas użytkowanych ciągarek spalinowych, nowa generacja urządzenia jest w pełni zautomatyzowana i współpracuje z bezprzewodowym systemem sterowania polem tarczowym z informacją zwrotną typu WSB-04/M.

Autocomp Management może dostarczać ciągarki celów ruchomych w różnych konfiguracjach - jako stacjonarne, do zabudowy w schronach na zelektryfikowanych pasach ćwiczeń lub do zabudowy w kontenerach jako mobilne ciągarki do stosowania na niezelektryfikowanych obiektach.

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 30 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.