Staż w Autocomp Management w ramach Studiów Dualnych ZUT

19. 06. 11

Autocomp Management rozpoczął współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w ramach Studiów Dualnych. Studenci kształcący się na kierunku Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0 będą mogli w naszej firmie odbywać coroczne trzymiesięczne staże. W ramach stażu możliwe będzie poznanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz pozyskanie wiedzy praktycznej z zakresu inżynierii produkcji, utrzymania ruchu i umiejętnego stosowania systemów informatycznych w sferze zarządzania produkcją zgodnie z koncepcją Lean Management.

Celem kształcenia na studiach I stopnia studiów dualnych: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0. jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych, specjalistycznych zadań stawianych przez dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze, poprzez dualne kształcenie studentów przez kadrę akademicką oraz doświadczonych praktyków przemysłowych.

Więcej informacji o Studiach Dualnych ZUT: link 1 i link 2

 

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 29 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.