Autocomp Management zawarł kolejną umowę z PARP

19. 05. 20

W ramach prowadzonej działalności badawczo - rozwojowej, w kwietniu, Spółka Autocomp Management zawarła kolejną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu p.t. "Opracowanie platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem w oparciu o zidentyfikowany model jednostki na bazie rzeczywistych danych firmy AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.".

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"; poddziałanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Jego wartość wynosi 489 540,00 PLN w tym dofinansowanie 338 300,00 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności spółki AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. na europejskim i światowym rynku symulatorów morskich, poprzez zaoferowanie nowego, specjalistycznego produktu. Partnerem naukowym wybranym do realizacji tego Projektu jest Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 

Rezultatem Projektu będzie stworzenie prototypu stanowiska badawczego z zaimplementowanym modelem dynamiki ruchu jednostki pływającej. Autorska koncepcja obejmie szereg rozwiązań pozwalających docelowo na wdrożenie innowacyjnego symulatora dynamicznego pozycjonowania jednostki pływającej, niezależnie od jej gabarytów lub systemów napędowych a uwzględniającego dowolne zmienne warunki środowiskowe i konstrukcyjne jednostki. Otrzymane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do obecnej działalności Spółki Autocomp. Nastąpi dzięki temu poszerzenie obecnej oferty produktowej. Ze względu na zaawansowane rozwiązania oraz ich unikalność efektem będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa na skalę co najmniej Europy.

Przedsięwzięcie wpisuje się w KIS nr 20 punkt I „Projektowanie, budowa i konwersja specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia", podpunkt 5 "Technologie, systemy i urządzenia dla jednostek pływających w zakresie automatyki okrętowej, systemów nawigacji i łączności, kontroli urządzeń okrętowych, napędu, wentylacji i elektryki".

W ramach projektu zostanie opracowany nowy wyrób, który będzie prototypem platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem. Produkt Projektu będzie więc elementem technologii jednostek pływających, który będzie łączył w sobie automatykę okrętową, system łączności oraz kontroli urządzeń okrętowych w celu generowania rzeczywistych i wiarygodnych symulacji opartych na bazie rzeczywistych danych.

Opracowana platforma programistyczno-sprzętowa będzie głównym elementem produktu docelowego - symulatora stanowiska dynamicznego pozycjonowania jednostki pływającej (tzw. system DP).

 

Autocomp Management Sp. z o.o. od ponad 29 lat zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych produktów dla potrzeb wojska i rynku cywilnego. Posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR), Autocomp Management prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów, instalacji i urządzeń z dziedziny automatyki i sterowań, ochrony perymetrycznej obiektów, symulatorów i trenażerów, bezprzewodowego sterowania informacja zwrotną, prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, wojska oraz szkolnictwa wyższego. Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez produkcję, dostawę, instalację, szkolenie, serwis i wsparcie techniczne. Specjalnością Autocomp Management jest produkcja i serwis symulatorów dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej, cywilnych symulatorów jazdy pojazdów ciężarowych i autobusów, oraz symulatorów pojazdów kolejowych.