MINY

Projekt nr O R00 0091 12 w ramach XII konkursu projektów rozwojowych: "Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED" decyzja Nr 0091/R/T00/2010/12 z dnia 27-10-2010

Całkowita wartość: 5 000 000,00

Wartość dofinansowania: 1 321 000,00

Charakter udziału w realizacji: Partner Konsorcjum z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia