O firmie

fot. Karol Lepieszo
fot. Karol Lepieszo

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. została założona przez grupę pracowników naukowych Politechniki Szczecińskiej.

Specjalnością firmy są między innymi:

  • prace badawczo-rozwojowe i wdrożenia systemów z dziedziny automatyki i sterowań,
  • symulatory i trenażery,
  • bezprzewodowe sterowanie z informacją zwrotną,
  • prace softwarowe i inne realizowane na potrzeby firm, Wojska oraz Szkolnictwa Wyższego

Wszystkie systemy wykonywane są kompleksowo - od projektu poprzez dostawę, instalację i szkolenie. Firma zapewnia pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Oferowane przez ACM systemy są oryginalnymi produktami firmy.

Tradycyjnym a zarazem głównym odbiorcą naszych produktów i usług jest Marynarka Wojenna oraz Dowództwo Wojsk Lądowych. Dla nich realizujemy symulatory i systemy sterowania systemami pola walki oraz okrętów MW.

Do ostatnich spektakularnych udanych projektów i wdrożeń firmy należą: zestaw szkolno-treningowy do symulacji pracy maszyn, urządzeń i systemów siłowni okrętowej, symulator obrony przeciwawaryjnej okrętu oraz trenażer przyrządów kierowania strzelaniem systemu rakietowego.

Najnowszym produktem firmy jest rodzina nowoczesnych symulatorów typu PROGRES do nauki jazdy samochodem ciężarowym i autobusem na licencji firmy Krauss-Maffei Wegmann z zastosowaniem technologii on-screen, w której obraz otoczenia wyświetlany jest na szybach pojazdu. Spełniają one wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Symulator jest dostępny w wersjach dla samochodów ciężarowych, autobusów, vanów oraz dla pojazdów ratowniczych, policyjnych, pożarniczych. Produkt ten, oparty na licencji firmy KMW jest przykładem udanej współpracy polskiego przemysłu z rynkami światowymi.

Firma realizuje projekty w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, od roku 2008 Spółka pracuje nad nowymi wyrobami i usługami o zastosowaniu cywilnym i wojskowym.

W 2007 r. Spółka otrzymała Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, która została rozszerzona w 2011r.

Autocomp Management Sp. z o.o. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. trafił na wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Minister Rozwoju Decyzją z dnia 01.04.2020r. nałożył na Firmę obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.