Zapytanie ofertowe 1/04/21/ZO EDT

 logo FE Program Regionalny  znak barw rp poziom szara ramka rgb 100  wzp Logo wersja podstawowaRGBprzezroczysta 100 UE EFRR 2
       

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe numer 1/04/21/ZO EDT. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej 3 osób na stanowisku PROGRAMISTY w Autocomp Management Sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu pn. Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych”.

UWAGA: Termin składania ofert został przesunięty na 14 maja 2021 o g. 12:00

Uwaga: Zmiana treści ogłoszenia - szczegóły tutaj (link)

Szczegóły w załącznikach.

„Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych" to projekt Autocomp Management dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.