Zapytanie ofertowe 1/07/20/ZO - informacja o złożonych ofertach

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. publikuje informację o złożonych ofertach do zapytania ofertowego numer 1/07/20/ZO „Dostawa oprogramowania do opracowania algorytmów AI”.

Treść informacji w załączniku.