ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018/2.3.2.POIR

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe numer 1/2018/2.3.2.POIR dotyczące wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonej platformy programistyczno-sprzętowej do testowania ruchu oraz systemów sterowania statkiem, w ramach projektu pn. „Opracowanie platformy programistyczno-sprzętowej do symulacji ruchu oraz testowania systemów sterowania statkiem w oparciu o zidentyfikowany model jednostki na bazie rzeczywistych danych firmy Autocomp Management Sp. z o.o.” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje MŚP.

Pełna treść zapytania ofertowego:
pdf do pobrania