Certyfikat ŚBP-UE

Spółka otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia.
Certyfikat wydano 20.02.2013
Certyfikat jest ważny do 20.02.2020