Projekt: "Wykorzystanie technologii zobrazowania stereoskopowego 3D w produkcji symulatorów" w ramach działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych...

Czytaj więcej