SNAJPER

Projekt: "System szkolno-treningowy do prowadzenia symulowanych strzelań przez strzelca wyborowego pododdziałów antyterrorystycznych policji" w ramach projektu rozwojowego Nr OR00001407 - decyzja Nr 0014/R/T00/2009/07 z dnia 12.05.2009 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Całkowita wartość: 5 100 000,00

Wartość dofinansowania: 1 842 200,00

Charakter udziału w realizacji: Partner Konsorcjum z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia