System bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typ WSB-04/M

 01

Zasada działania:
System bezprzewodowego sterowania z informacją zwrotną typ WSB-04M, umożliwia sterowanie drogą radiową urządzeniami wykonawczymi do pozorowania pola walki (podnośniki figur bojowych, cele ruchome, sygnalizatory przekroczenia rubieży, rejestratory krótkich przystanków, sygnalizacja ostrzegawcza itp.), zapewniając przy tym:

 • automatyczne sterowanie urządzeniami wykonawczymi, umożliwiając realizację strzelań programowych z jednoczesną rejestracją ich przebiegu;
 • wysoką wiarygodność sterowania i sygnalizacji zwrotnej (głównie trafień);
 • sygnalizację technicznej sprawności sterowanych obiektów;
 • niezbędny zasięg sterowania;
 • współpraca z nadajnikiem urządzenia do bezprzewodowego sterowania środkami pozoracji pola walki typ WSB-03M

Podsystemy systemu WSB-04M i urządzenie WSB-03M:

02

Zalety systemu WSB-04/M

 • Bardzo duża ilość sterowanych obiektów (celów) - 32 000
 • Duży zasięg sterowania - 4000 m
 • Rejestracja wielokrotnych trafień przy stałej ekspozycji figury bojowej
 • System pracuje na przydzielonych nominałach częstotliwości - 159.300-159.475MHz
 • Sygnalizacja technicznej sprawności sterowanych obiektów. Na stanowisko operatora przekazywane są drogą radiową parametry urządzeń pracujących na polu tarczowym.
 • Współpraca z nadajnikiem urządzenia WSB-03M zapewniająca sterowanie celami umieszczonymi doraźnie w ramach potrzeb wojsk ćwiczących.
 • Współpraca z systemami sterowania na sąsiednich obiektach (wyposażonych w system WSB-04M) w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa

 Zastosowanie:

 • pasy ćwiczeń taktycznych PCT
 • strzelnice wozów bojowych (BSCz, SCziWB, BWPiTO, itp.)
 • strzelnice piechoty SP
 • place ćwiczeń ogniowych PCO
 • strzelnice garnizonowe
 • obiekty o charakterze mobilnym.

Przyjęte rozwiązania techniczne umożliwiają pracę systemów WSB-04M na sąsiadujących ze sobą obiektach.

 

 

 

Podstawowe dane taktyczno-techniczne:

 • zasięg sterowania [km]    4
 • maksymalna liczba sterowanych obiektów (celów) 32 000
 • pasmo pracy [MHz] 159.300-159.475
 • napięcie zasilania stacji bazowej i obiektowej [V]  16-48
 • maksymalna ilość obiektów (PPL/PPC lub BK) sterowanych z jednej SO 16
 • maksymalna ilość świateł rubieżowych sterowanych z jednego BKSR 12
 • maksymalna ilość celów ruchomych sterowanych z jednego BKCR 10
 • napięcie zasilania przystawki PPE-95M [V DC] 16-60

Ukompletowanie*

 1. Sterownik operatora typ WSB-04/SPC1M               .
 2. Monitor operatora typ WSB-04/MO2                   
 3. Klawiatura operatora systemu typ WSB-04/KLO1M              
 4. Klawiatura wspomagająca typ WSB-04/KLW1M             
 5. Klawiatura sterująca zasilaniem typ WSB-04/KLZ1M                               
 6. Klawiatura broni ręcznej i maszynowej typ WSB-04/KLP1M                              
 7. Stacja bazowa wraz z anteną i osprzętem typ  WSB-04/STB1M              
 8. Urządzenie podtrzymujące zasilanie typ WSB-04/UPS                    
 9. Rozdzielnica systemu WSB-04 WSB-04/RSD                     
 10. Monitor kierownika typ WSB-04/MK2                   
 11. Klawiatura kierownika typ WSB-04/KLK1M                              
 12. Tester urządzeń wykonawczych typ WSB-04/TW-4/M           
 13. Drukarka typ WSB-04/DHP1                  
 14. Pulpit stanowiska kierownika strzelań typ WSB-04/SKS
 15. Przystawka podnośnika figur bojowych typ WSB-04/PPE-95/M
 16. Blok komutacyjny świateł rubieżowych typ WSB-04/BKSRM
 17. Blok komutacyjny celów ruchomych typ  WSB-04/BKCRM
 18. Stacje obiektowe wraz z antenami i osprzętem typ WSB-04/STO1M
 19. Sygnalizatory przekroczenia rubieży typ WSB-04/WSR-94
 20. Stacja bazowa strzelań sytuacyjnych typ WSB-04/STBP
 21. Stacja obiektowa strzelań sytuacyjnych typ WSB-04/STO1M
 22. Rejestratory krótkich przystanków dla strzelań sytuacyjnych typ WSB-04/WRP-94M/S

* Ilość urządzeń wyposażenia należy każdorazowo dostosować do konfiguracji strzelnic. Szczegółowe dane dla poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu zawarte są w ich kartach katalogowych.