ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wózka widłowego

Szczecin, 27 października 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wózka widłowego

dla Autocomp Management sp. z o.o.

Nazwa inwestycji: „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36”


 

 

I.               NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Autocomp Management sp. z o.o.

ul. Władysława IV nr 1

70-651 Szczecin

II.             PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Przedmiotem postępowania jest pozyskanie oferty na dostawę wózka widłowego o parametrach:

 

 • udźwig: minimum 3,5 t,
 • udźwig dla ładunku o środku ciężkości oddalonym o  1,5 m od masztu wózka: 2 tony (+/- 10%),
 • możliwość zastosowania wideł wydłużonych do ~3 m,
 • napęd umożliwiający eksploatację wózka wewnątrz zamkniętej hali montażowej,
 • precyzja dojazdu i podnoszenia umożliwiająca posługiwanie się wózkiem do montażu podzespołów do symulatorów montowanych w hali montażowej, w tym przesuw poprzeczny wideł z ładunkiem,
 • możliwość pracy na zewnątrz hali przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (mróz, opady atmosferyczne, opad śniegu),
 • dostosowanie do pługa śnieżnego umożliwiające sprawne odśnieżanie placu przylegającego do hali.

 

 Opcjonalne wyposażenie:

 

 • dodatkowe widły wydłużone do ~3 m,
 • pług śnieżny dostosowany do współpracy z oferowanym wózkiem widłowym.

 

III.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający oczekuje, że termin dostawy nie przekroczy 12 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

IV.           OSOBY DO KONTAKTÓW W SRAWIE POSTĘPOWANIA:

Zbigniew Karkota; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 797 129 645.

 

 V.             TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Oferta winna zawierać wyraźnie wskazany termin jej obowiązywania – min. 30 dni.

 

VI.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

 • wszystkie istotne dane techniczne oferowanego produktu ze szczególnym uwzględnieniem wymogów przedstawionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego
 • szczegółowy opis rozwiązań zapewniających spełnienie parametrów wymienionych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego. 

VII.         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przez kuriera w sekretariacie w siedzibie AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1, 70-651 Szczecin, drogą pocztową na ten sam adres lub faksem na nr 48-91-4624130 do dnia 04.11.2014r. do godziny 10.00. Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej wpływu do biura firmy.

 

VIII.       KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT:

Kryteria oceny to:

 • Wypełnienie wymogów określonych w punkcie II i VI niniejszego zapytania ofertowego,
 • Dodatkowe elementy techniczne i handlowe zwiększające atrakcyjność oferty składanej przez oferenta,
 • Cena,
 • Termin dostawy.

 

 

 

Odpowiadając na zadane pytania informujmy, że ciężar 2 t (+/-10%) ze środkiem ciężkości oddalonym o 1,5 m od masztu wózka winien być podnoszony na wysokość co najmniej 1550 mm, lecz nie mniej, niż standardowa wysokość podłogi TIRa + 200 mm.

Dla nominalnego ładunku wysokość podnoszenia standardowa.

Wysokość bramy wjazdowej do hali to 4,0 m.

Nie dopuszcza się napędu elektrycznego.

Podłoże hali – posadzka, place: kostka typu polbruk.