Zapytanie ofertowe / Enquiry 03/08/23/ZO

ncbr Logo  logo Autocomp Management  Witu logo 200

(english below)

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe numer 03/08/23/ZO. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa kompletu 11 kamer termowizyjnych”. Szczegóły w załącznikach.

Autocomp Management Sp. z o.o. hereby announces inquiry no 03/08/23/ZO. The subject of the contract is "Purchase of a set of 11 thermal imaging cameras”. Details in attached files.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych