KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY

 

Szczecin, 12 maja 2014 r.

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie zapisów Zapytania Ofertowego z dnia 28.04.2014r.

Dotyczy: „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36” na działce inwestycyjnej nr 8 / 13 obręb 3207 wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie

Informujemy o zmianie terminu złożenia oferty, określonego w Zapytaniu Ofertowym na dzień 19.05.2014r. do godz. 15.00.

Nowy termin został wyznaczony na dzień 26.05.2014r. do godz. 15.00 (miejsce i sposób złożenia oferty, jak i pozostałe warunki Zapytania Ofertowego bez zmian).

Zmianie / aktualizacji ulega również tabela TER – do pozyskania na stronie internetowej Inwestora Zastępczego www.nbq.pl/category/przetargi/przetargi-biezace/

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Hładyszewski