Koncesja

Spółka otrzymała koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Koncesję wydano 23.10.2007
Koncesja jest ważna do 22.10.2057