Certyfikat NCAGE

Spółka otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 1427H.
Certyfikat wydano 27.07.2009r.
Certyfikat uaktualniono 06.09.2016r.