Śnieżnik morski to trenażer operatorów broni pokładowej, nawigatorów i sterników Szybkich Łodzi Operacyjnych.

Czytaj więcej

Symulator pozwala na szkolenie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi przyrządów optycznych...

Czytaj więcej

Zaawansowany symulator do szkolenia i doskonalenia umiejętności kierowców samochodów ciężarowych i autobusów.

Czytaj więcej

Symulator pracy bojowej operatorów broni podwodnej HOMAR.NAV.BP przeznaczony jest do szkolenia załóg jednostek Marynarki Wojennej w zakresie prowadzenia nawigacji taktycznej, walki podwodnej oraz manewrowania.

Czytaj więcej