Komunikat w sprawie wyboru oferty na zakup dostawę oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych

 

Szczecin, 27 maja 2015  r.

 

Komunikat w sprawie wyboru oferty na zakup dostawę oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych
dla zadania pn. „Budowa Centrum Wytwarzania Symulatorów Edukacyjnych w Szczecinie przy ul. 1 Maja 36

 

Autocomp Management sp. z o.o. informuje, że po przeprowadzeniu analizy ofert na zakup dostawę oscyloskopu z analizatorem stanów logicznych otrzymanych w postępowaniu ogłoszonym 8 kwietnia  2015 r. m.in. na stronie http://ac-m.pl/o-firmie/ogloszenia dokonany został wybór urządzenia oferowanego przez TESPOL sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54 - 413 Wrocław.

 

Krzysztof Hładyszewski
Prezes Zarządu