Zapytanie ofertowe 03/08/23/ZO - informacja o wyborze oferty - Enquiry 03/08/23/ZO - information on the results the tenders

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. ogłasza informację z o wyborze oferty do zapytania ofertowego numer 03/08/23/ZO. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa kompletu 11 kamer termowizyjnych”. Szczegóły w załącznikach.

Autocomp Management Sp. z o.o. information on the results the tenders to enquiry no 3/08/23/ZO. The subject of the contract is "Purchase of a set of 11 thermal imaging cameras”. Details in attached files.