Zapytanie ofertowe 01/07/22/ZO - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ncbr Logo  logo Autocomp Management  Witu logo 200

 

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego numer 1/07/22/ZO. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji - kratownicy pod projektory. Szczegóły w załącznikach.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych