Zapytanie ofertowe 01/06/22/ZO/STR

 logo FE Program Regionalny  znak barw rp poziom szara ramka rgb 100  wzp Logo wersja podstawowaRGBprzezroczysta 100 UE EFRR 2
       

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe numer 1/06/22/ZO/STR. Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy ruchomej dla symulatora pojazdu bojowego straży pożarnej typu ACM.

Szczegóły w załącznikach.

Projekt RPZP.01.01.00-32-0005/21 pt. ,,Symulator do doskonalenia umiejętności kierowców pojazdów ratowniczo- gaśniczych straży pożarnej i karetek pogotowia oraz badania wpływu stanu psychofizycznego kierowców w trakcie i po akcji"