Zapytanie ofertowe / Inquiry 01/02/22/ZO - pytania i odpowiedzi (24-02)

ncbr Logo  logo Autocomp Management  Witu logo 200

(english below)

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. publikuje zadane pytania i odpowiedzi (24-02) do zapytania ofertowego numer 01/02/22/ZO  "System monitorowania stresu - eyetracker zintegrowany w okularach”. Szczegóły w załącznikach.

Autocomp Management Sp. z o.o. is publishing asked questions and answers (24-02) to inquiry no 1/02/22/ZO "Stress monitoring system - integrated eyetracker with glasses”. Details in attached files.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych