Zapytanie ofertowe / Inquiry 1/07/21/ZO - wybór najkorzystniejszej oferty / best offer selected

ncbr Logo  logo Autocomp Management  Witu logo 200

(english below)

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego numer 1/07/21/ZO. Przedmiotem zamówienia jest system ruchu - platformy 6DOF. Szczegóły w załącznikach.

Autocomp Management Sp. z o.o. hereby announces that best offer for inquiry no 1/07/21/ZO has been selected. The subject of the contract is "Purchase of a traffrc system - 6DOF platform”. Details in attached files.

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych