Zapytanie ofertowe 1/05/21/ZO EDT - informacja o wyborze oferty

 logo FE Program Regionalny  znak barw rp poziom szara ramka rgb 100  wzp Logo wersja podstawowaRGBprzezroczysta 100 UE EFRR 2
       

Firma Autocomp Management Sp. z o.o. publikuje informację o wyborze oferty do zapytania ofertowego numer 1/05/21/ZO EDT. Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej 2 osób na stanowisku PROGRAMISTY w Autocomp Management Sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu pn. Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych”.

Szczegóły w załącznikach.

„Innowacyjna technologia tworzenia środowiska dla różnego typu symulatorów pojazdów lądowych i wodnych" to projekt Autocomp Management dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.