Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego - NATO

Spółka posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia, potwierdzające zdolność ochrony informacji niejawnych Traktatu północnoatlantyckiego:

  • NATO secret - na okres do 23.04.2025
  • NATO confidential - na okres do 23.04.2028

 

swiadectwo bezpieczenstwa przemyslowego nato